Knivforbudet på offentlig sted - når kom det og hvor står det?

Knivmakere har kontroll på kniven sin og vet når det er lov å gå med kniv og hva den skal brukes til.

Noen lurer kanskje på når det ble forbudt på gå med kniv på offentlig sted og hvor det står at det ikke er lov.

Teksten nedenfor er hentet fra Store Norske Leksikon på nett og beskriver i korte trekk knivforbundets historie og hvor forbudet er hjemlet:

Ved vedtakelsen av ny straffelov i 2005 ble straffebudet overført i en generell bestemmelse mot bevæpning på offentlig sted i straffeloven § 189. Overtredelse straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.

Unntak fra det straffbare gjelder for kniv eller annet redskap som brukes til eller bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål, for eksempel som en del av en bunad eller på vei til en fisketur."

For oss i knvilaget kan definisjonen i loven "aktverdig formål" for eksempel være medlemsmøte i knivlaget.  Hva er mer aktverdig enn det å kunne vise fram det vi har fått til blant gode venner og likesinnede?

For den knivinteresserte er det å bære kniv dagligdags og tradisjon.  Likevel kan det være noen som ser litt "skrått" på deg om du entrer Meny med tollekniven dinglende på baklomma. Det kan derfor være "lurt" å legge igjen kniven i bilen før vi entrer butikken og fyller kørja til helga. Så får vi heller "spenne for" igjen når vi er tilbake i trygge omgivelser, skjønt det burde  kanskje vært motsatt.  Nå er det vel sannsynligvis ingen av medlemmene som tasser rundt med kniv for å ha en våpen for handa. Vi er opptatt av brukskniven, redskapet og staskniven som en fast del av "bunaden".  Enten bunaden er den vi bruker på 17. mai eller den vi går i til daglig. Sånn er det bare.