Oversikt - Medlemsmøter

MARS 2019 Dato
Medlemsmøte 12. mars 2019 0 0 17. mar, 2019
Medlemsmøte i knivlaget 12. februar 0 0 17. mar, 2019
Årsmøtet i knivlaget 12. februar 0 0 17. mar, 2019
NOVEMBER 2018 Dato
Håkon Livland fortalte om Eidsorgbryna i medlemsmøtet den 13. november 0 0 19. nov, 2018
MARS 2018 Dato
Referat fra årsmøtet 2018 0 0 8. mar, 2018
Knivmakeri i sentrum på medlemsmøtet 14. mars 0 0 14. mar, 2017
FEBRUAR 2017 Dato
Årsmøtet i knivlaget 14. februar 0 0 19. feb, 2017
JANUAR 2017 Dato
Godt besøkt medlemsmøte i knivlaget 10. januar. 0 0 10. jan, 2017