17. mar, 2019

Medlemsmøte 12. mars 2019

 

Tema:

Stabilisering av skafteemner

På lagets marsmøte fikk vi en innføring i hvordan en kan stabilisere skafteemner. Temaet ble presentert av Thor Gulbrandsen, som sammen med Nils Hansen og flere har utviklet en metode som ble vist med bilder. Skafteemner av løse treslag eller som er i begynnende råtning egner seg for stabilisering. De får da økt styrke. Prinsippet er at all luft suges ut av trevirket og når undertrykket (vakumet) opphører suges en egnet væske inn i treets porer. Når treklossene har ligget i væsken 4 -5 dager tas de opp og varmes opp til 90 – 95 grader. Da herder væsken i klossene. Oppvarmingen skjer rent praktisk ved at klossene pakkes i  plastposer og dernest senkes i vann som varmes opp til egnet temperatur.