17. mar, 2019

Årsmøtet i knivlaget 12. februar

Årsmøtet 2019

Møtet ble avviklet 12. februar og  det foregikk i rolige former.

Alle tillitsvalgte som var på valg ble gjenvalgt.

Styret for 2019 består av følgende:

Helge Klingberg- leder

Thor Gulbrandsen – nestleder

Johan Christian Haugan – sekretær

Boye Langklep – kasserer

Olav Brunborg – styremedlem.