19. nov, 2018

Håkon Livland fortalte om Eidsorgbryna i medlemsmøtet den 13. november

På knivlaget novembermøte 2018 var temaet «Eidsborgbryna» og foredragsholder var konservator Haakon Livland. Han har i en periode arbeidet ved museet på Eidsborg i Vest-Telemark, - nærmeste nabo til brynesteinsforekomstene.

Han fortalte meget entusiastisk om selve bergarten og bearbeidelsen av den til ulike typer bryner og at den har vært kjent og brukt allerede i tidlig vikingtid. Ved utgravinger er det funnet eidsborgbryner i alle europeiske land og også lenger ut i verden.

Transporten av brynene var et kapittel for seg. Alt fra frakt fra Eidsborg til Bandak hvor det er bratte fjellsider, til båt over Telemarksvassdraget med gjentatte bæringer over land og fram til Skien. Livland mener at det er uttransporteringen av eidsborgbryna er som grunnlaget for etableringen Skien som by.

Fra Skien gikk transporten med skip, og brynesteinen ble lastet ombord som ballast, den ble altså plassert i bunnen av båten for å gi den stabilitet. I tillegg ble det gjerne tatt om bord andre eksportvarer, for eksempel tømmer.

Fram til 1948 var det drift i brynesteinsberget i Eidsborg og mens Livland var knyttet til museet der, fikk han anledning til å intervjue de siste brynesteinsarbeiderne som da hadde nådd høy alder. Hans engasjement for eidsborgbryna resulterte blant annet i ei bok som dessverre for lengst er utsolgt.