8. mar, 2018

Referat fra årsmøtet 2018

Årsmøtet ble avviklet 13.februar med 20 medlemmer til stede. Alle godkjenninger og valg ble gjort enstemmig.

 

Knivalgets styre for 2018 har denne sammensetningen: Helge Klingberg (leder), Thor Gulbrandsen (nestleder), Johan Christian Haugan (sekretær), Boye Langklep (kasserer) og Olav Brunborg (styremedlem).

Roar J. Gustavsen er bibliotekar, Nils K. Hansen er valgkomite.

Gunnar Berg, Håvard Dahl, Nils K. Hansen, Svein Aakerholt, Tom Gunnuldsen og Boye Langklep utgjør pinsetreff-komiteen.

Under årsmøtet ble det vedtatt å invitere konservator  Haakon Livland ved Vestfoldmuseene som æresmedlem i Vestfold Knivlag.

Etter at årsmøtet var avviklet, demonstrerte Gunnar Berg og Boye Langklep skjæring av motiver på lærslire.