Medlemsmøter

17. mar, 2019

 

Tema:

Stabilisering av skafteemner

På lagets marsmøte fikk vi en innføring i hvordan en kan stabilisere skafteemner. Temaet ble presentert av Thor Gulbrandsen, som sammen med Nils Hansen og flere har utviklet en metode som ble vist med bilder. Skafteemner av løse treslag eller som er i begynnende råtning egner seg for stabilisering. De får da økt styrke. Prinsippet er at all luft suges ut av trevirket og når undertrykket (vakumet) opphører suges en egnet væske inn i treets porer. Når treklossene har ligget i væsken 4 -5 dager tas de opp og varmes opp til 90 – 95 grader. Da herder væsken i klossene. Oppvarmingen skjer rent praktisk ved at klossene pakkes i  plastposer og dernest senkes i vann som varmes opp til egnet temperatur.

 

 

17. mar, 2019

Tema på møtet 12. februar var "Tønnekniver"

På knivlagets møte i februar 2019 hadde vi besøk av Kåre Halvorsen fra Grenland. Han ga en fin innføring i temaet «tønnekniver».

Han viste en rekke kniver og hvordan han setter dem sammen med bolter og skinner. Da han startet med produksjon av tønnekniver, var det kniver fra Eskilstuna han hadde som utgangspunkt. Men gjennom sin praksis har han tydeligvis foretatt en del endringer og forbedringer.  Det var rett og slett lekre saker Kåre hadde å vise oss.

 

 

 

17. mar, 2019

Årsmøtet 2019

Møtet ble avviklet 12. februar og  det foregikk i rolige former.

Alle tillitsvalgte som var på valg ble gjenvalgt.

Styret for 2019 består av følgende:

Helge Klingberg- leder

Thor Gulbrandsen – nestleder

Johan Christian Haugan – sekretær

Boye Langklep – kasserer

Olav Brunborg – styremedlem.

19. nov, 2018

På knivlaget novembermøte 2018 var temaet «Eidsborgbryna» og foredragsholder var konservator Haakon Livland. Han har i en periode arbeidet ved museet på Eidsborg i Vest-Telemark, - nærmeste nabo til brynesteinsforekomstene.

Han fortalte meget entusiastisk om selve bergarten og bearbeidelsen av den til ulike typer bryner og at den har vært kjent og brukt allerede i tidlig vikingtid. Ved utgravinger er det funnet eidsborgbryner i alle europeiske land og også lenger ut i verden.

Transporten av brynene var et kapittel for seg. Alt fra frakt fra Eidsborg til Bandak hvor det er bratte fjellsider, til båt over Telemarksvassdraget med gjentatte bæringer over land og fram til Skien. Livland mener at det er uttransporteringen av eidsborgbryna er som grunnlaget for etableringen Skien som by.

Fra Skien gikk transporten med skip, og brynesteinen ble lastet ombord som ballast, den ble altså plassert i bunnen av båten for å gi den stabilitet. I tillegg ble det gjerne tatt om bord andre eksportvarer, for eksempel tømmer.

Fram til 1948 var det drift i brynesteinsberget i Eidsborg og mens Livland var knyttet til museet der, fikk han anledning til å intervjue de siste brynesteinsarbeiderne som da hadde nådd høy alder. Hans engasjement for eidsborgbryna resulterte blant annet i ei bok som dessverre for lengst er utsolgt.

 

 

 

 

8. mar, 2018

Årsmøtet ble avviklet 13.februar med 20 medlemmer til stede. Alle godkjenninger og valg ble gjort enstemmig.

 

Knivalgets styre for 2018 har denne sammensetningen: Helge Klingberg (leder), Thor Gulbrandsen (nestleder), Johan Christian Haugan (sekretær), Boye Langklep (kasserer) og Olav Brunborg (styremedlem).

Roar J. Gustavsen er bibliotekar, Nils K. Hansen er valgkomite.

Gunnar Berg, Håvard Dahl, Nils K. Hansen, Svein Aakerholt, Tom Gunnuldsen og Boye Langklep utgjør pinsetreff-komiteen.

Under årsmøtet ble det vedtatt å invitere konservator  Haakon Livland ved Vestfoldmuseene som æresmedlem i Vestfold Knivlag.

Etter at årsmøtet var avviklet, demonstrerte Gunnar Berg og Boye Langklep skjæring av motiver på lærslire.