Kontaktinformasjon Vestfold Knivlag i 2019

Styrets leder: Helge Klingberg, mobil 911 61903, epost: klingb@online.no

Nestleder:     Thor Gulbrandsen, mobil 94817102, epost: i-gulbr@online.no

Kasserer: Boye Langklep, mobil 41936279, epost: boyelangklep@hotmail.com

Styremedlem: Olav Brunborg, mobil 907 36815, epost: obrunbo@online.no

Sekretær og nettredaktør: Johan Christian Haugan, mobil 402 48115, epost: jchri-ha@online.no