Tønnekniver: Her er kniver med skaft av mammut, hvaltann og trevirke

Alle delene ligger klar til å settes sammen.

Jan Erik Trondsen i samtale med Kåre Halvorsen som foredro om tønnekniver i medlemsmøtet den 12. februar 2019

Fra pinsetreffet 2018: Nils Stangeland (t.v.) og Helge Evju fra Grenland studerer kvaliteter.

Fra pinsetreffet 2018: Stian Eriksen fra Kragerø med sine utsøkte kniver

Fra pinsetreffet 2018: Stålgravøren Tom Zeifart fra Horten og knivmaker Nils Hansen fra Andebu.

Fra pinsetreffet 2018: Oddvar Moen i arbeid

Fra pinsetreffet 2018: Arne Hagen og Olav Brunborg i smia

Fra pinsetreffet 2018: Hans Petter Evensen fra Kodal stilte opp med sine boller og fat.

Per Kveen selger egenproduserte kniver under knivtreffet på Eidsfoss i pinsen 2017.

Jørn Stampe Hansen i samtale med blant annet Frode Rodlie under knivtreffet på Eidsfoss i pinsen 2017

Boye Langklep forteller om sin måte å lagekniv på. -Skal det være rårand eller sålelær i slira? -

Leder Helge Klingberg drøfter drøfter "knivmakingens mysterier" med ivrige medlemmer på møtet 14. mars 2017.

Knivmaker Knut Arne Karlsson, Sandefjord med en av sine filigrankniver. (medlemsmøte i januar 2017).

Årsmøte i knivlaget 14. februar 2017.

Bildegalleri