Kort om Vestfold Knivlag sin historie

Vestfold Knivlag ble stiftet den 21. november 1989.

Formålet for knivlaget er ifølge vedtektene: 

  • Vestfold Knivlag skal arbeide for å ivareta god knivtradisjon
  • knivlaget skal fremme og utvikle knivkulturen i vårt fylke
  • laget skal utveksle ideer og ferdigheter medlemmene i mellom
  • delta i kulturaktiviteter i samarbeid med andre, for å vise knivsløyd og knivkultur
  • ved sitt virke skal laget sørge for kollegialt forhold mellom knivmakere, knivsamlere og knivinteresserte gjennom samvær, foredrag, byttehandel, knivkurs m.m.

Laget feiret sitt 20-års jubileum i 2009 og har i 2017 ca 80 medlemmer fordelt over hele fylket.  Mange av medlemmene er aktive knivmakere, smeder og brukskunstnere, mens svært mange medlemmer er tilknyttet laget med utgangspunkt at de er interessert i kniv som viktig verktøy og knivens betydning i norsk kultur og tradisjon.