Medlemsmøte i knivlaget tirsdag 9. april

 

Vestfold Knivlag har møte tirsdag 9.april kl.19 på Slottsfjellmuseet, Tønsberg.

Temaet denne gangen blir « Kniv og musikk». Reidar Ottesen og Svein Aakerholt har med seg sine instrumenter (nykkelharpe og klarinett) og noen av sine kniver. Kanskje kommer det en felespiller også.

Vi serverer kaffe og vafler (kr. 50). Dertil er det utlodning.

Ta gjerne med deg en av dine egne kniver. Det er fint å ha noe vakkert å se på og ta på.

Vel møtt!

8. - 9. juni foregår "Pinsetreffet" på Stokke Bygdetun, Bokemoa i Stokke.

Knivlaget vil gjenta suksessen fra i fjor og samle folk til et nytt pinsetreff i Bokemoa i Stokke. I år faller dette treffet på datoene 8. og 9.juni.

Alle som samler kniver, lager kniver eller selger knivmateriell er velkommen til å delta.  Alle som  har egenprodusert husflid eller håndverk å selge er velkommen til å delta.

Påmelding eller kontakt  kan skje til Thor Gulbrandsen, tlf. 948 17102 eller på epost: i-gulbr@online.no

Årets første medlemsmøte i knivlaget - 8. januar!

 

Godt nytt år til knivlagets medlemmer !

Allerede tirsdag 8.januar møtes vi på Slottsfjellmuseet i Tønsberg, - som vanlig kl. 19.

Vi får besøk av Jørn Jensen Lærhandel.

Dette er en fin anledning til å få supplert sitt lager av lær, lærfarge, tråd, nåler og annet utstyr som trengs i vår bransje. Det er også verktøy å få bestilt eller kjøpt.

Ta gjerne med en kniv. Den gir utgangspunkt for en god samtale.

Utlodning og kaffe/vafler som vanlig.

Vel møtt !

 

Haakon Livland æresmedlem i Vestfold Knivlag

På årets årmøtet 2018  ble konservator Haakon Livland ved Vestfoldmuseene enstemmig innvotert som knivlagets tredje æresmedlem. Det ble begrunnet med hans omsorg og entusiasme for laget vårt gjennom mange år.

Han har ikke minst sørget for at knivlaget har glimrende møtelokaler sentralt i Vestfold og han ser viktigheten av at et miljø som vårt blir ivaretatt på museet.

På knivlagets møte 13.november 2018 fikk Livland overrakt diplom og noen takkens ord fra Vestfold knivlag.

Vi gratulerer!

Medlemsmøte i knivlaget 9. oktober

Vel møtt til høstens første møte tirsdag 9.oktober kl. 19 på Slottsfjellmuseet i Tønsberg.

Vi får besøk av ODDVAR MOEN fra Grenland, en velkjent stasknivmaker som vil snakke om og vise gravering på sølv.

Ta gjerne med noen av dine egne kniver. Det er moro å se hva den enkelte har fått til siden sist, og dele erfaringer om produktet.

Servering av kaffe og vafler kr. 50,-. Dessuten blir det utlodning.

Vel møtt til knivlagsmøte !

PINSETREFFET LØRDAG 19. - OG SØNDAG 20 MAI PÅ STOKKE BYGDETUN

 

Pinsetreffet foregår i år på Stokke bygdetun foregår i pinsen - lørdag 19.-  og søndag 20. mai - begge dager fra kl 1100 - 1700.

Detaljer om program og påmelding kan du lese her

Medlemsmøte i knivlaget 10. april

Knivlaget ønsker velkommen til møte på Slottsfjellmuseet i Tønsberg tirsdag 10.april kl. 19.

Medlemmer av Vestfold Knivlag vil fortelle om «Mitt liv med kniv».

Ta gjerne med en kniv eller to. Det kan være et fint utgangspunkt for en samtale ved bordet.

Det serveres kaffe og vaffel (kr. 50) og det blir utlodning i løpet av kvelden.

Planlegging og arbeid med å forberede pinsetreffet(arr.lørdag 19. og søndag 20.mai) på Stokke bygdetun blir også en viktig del av programmet på møtet.

Vel møtt!

 

 

PINSETREFFET ER FLYTTET TIL STOKKE

Etter mange år på Eidsfoss, er pinsetreffet flyttet til bygdetunet i Stokke som ligger  i naturskjønne omgivelser i bygdas bøkeskog.  I dette tunet finnes det fem bygninger, derav ei smie med seks esser og store åpne arealer for salg og utstilling.

Årets pinsetreff arrangeres lørdag 19.mai og søndag 20.mai. Klikk her for å se detaljer

Medlemsmøte på Slottsfjellmuseet 13. mars

 Vestfold Knivlag har medlemsmøte tirsdag 13.mars kl. 19 på Slottfjellmuseet, Tønsberg.

 Kvelden tema er «Staskniven i norsk tradisjon», - foredrag ved Øystein Køhn *).

Kaffe og vaffel kr. 50,-.

Ta gjerne med din egen kniv. Den kan ofte være utgangspunkt for en god samtale.

Vel møtt!

Årsmelding 2017 (1)

Årsmøte i Vestfold Knivlag 13. februar kl 19.00 på Slottsfjellmuseet

 

MØTEINNKALLING

Det innkalles herved til årsmøte i Vestfold Knivlag tirsdag 13.februar 2018 kl. 19 på Slottsfjellmuseet, Tønsberg.

 

Saker til behandling:

1.      Godkjenning av innkalling

2.      Valg av møteleder

3.      Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

4.      Godkjenning av årsmelding for 2017. Se baksida av arket.

5.      Godkjenning av regnskap for 2017. (Legges fram på årsmøtet)

6.      Fastsettelse av kontingent for 2019. Styrets forslag: Uendret (kr. 250).

7.      Valg av styre og øvrige tillitsvalgte:

a.      Leder for ett år

b.      Sekretær for to år

c.       Kasserer for to år

d.      Styremedlem for to år

                    To revisorer for to år

                    Bibliotekar for to år

                  Komite for pinsetreffet i Stokke for ett år

     Valgkomite for ett år

 

Stokke  20.januar 2018.

For styret i

VESTFOLD KNIVLAG

 

Helge Klingberg

Leder

 

PS. Etter årsmøtet vil Gunnar Berg og Boye Langklep vise skjæring av mønster på lærslire.

 

 

Medlemsmøte i knivlaget tirsdag 7. november

Tirsdag 7. november er det igjen medlemsmøte i knivlaget.

Kveldens tema er: "Knivens form og funksjon". Jan Aril Jahnsen foredrar.

Ta gjerne med deg egenproduserte kniver og del dine erfaringer og tips med andre medlemmer.

En viktig sak skal også avgjøres denne kvelden - nemlig spørsmålet om knvitreffet skal flyttes fra Eidsfoss til Stokke Bygdetun.  Møt opp og kom med dine synspunkter.

Møtet starter kl. 19.00 og foregår  i Slottsfjellsmuseets lokaler i Tønsberg. Sted: Per Thoresen-salen, inngang fra hovedinngangen.

Julemøte med juletallerken tirsdag 12. desember kl 19.00

Tirsdag 12.desember har vi vårt neste møte, som vanlig på Slottsfjellmuseet i Tønsberg kl. 19.

Tadisjonen tro skal vi nyte en juletallerken (en tallerken julemat) med kaffe.

Det blir "kniv-quiz" og vi lar knivpraten gå.

Arrangementet koster kr. 150,- pr. person som betales ved ankomst. Husk å ta med kontanter. Drikkevarer kan kjøpes på stedet.

Påmelding skjer til leder Helge Klingberg på epost: klingb@online.no eller pr tlf. 911 61903 innen tirsdag 5.desember.

Velkommen til knivlagets desembermøte. Ta gjerne med en kniv!

Møte i knivlaget tirsdag 9. januar

Vel møtt til årets første møte i knivlaget tirsdag 9.januar kl. 19 på Slottfjellmuseet i Tønsberg.

Vi får besøk fra Jørn Jensen Lærhandel. Da blir det mulig å supplere beholdningen av knivblader, lær og annet som trengs til knivmakingen. Jensen har betalingsterminal så det er mulig å handle med kort.

Ta gjerne med deg en kniv eller to. En kniv kan være et godt utgangspunkt for en samtale ved bordet.

Kaffe og vafler kan kjøpes for kr. 50,-. Utlodning. (Husk kontanter).

Høstens program i knivlaget

Aktivitetene i knivlaget starter opp igjen.

Programmet for høsten slik det er planlagt ser slik ut:

- Tirsdag 10. oktober:  Tema: "Filigran". Kjell Arne Karlsson foredrar om temaet.

- Tirsdag 7. november: Tema: "Knivens form og funksjon". Jan Aril Jahnsen foredrar.

-Tirsdag 12. desember: Vi samles til juletallerken.

Alle møter starter kl. 19.00 og foregår fortsatt i Slottsfjellsmuseets lokaler i Tønsberg. Sted: Per Thoresen-salen, inngang fra hovedinngangen.

Vel møtt til høstens møteserie og inviter gjerne med deg en venn på møtet!

Vivestad Høstmarked 19. - 20. august- mulighet for å delta

Vestfold knivlag har fått en henvendelse fra VIVESTAD HØSTMARKED som arrangeres 19. og 20. august i år. Arrangøren ønsker knivmakere velkommen og håper på at det kan bli en gruppe som kan tilby sine kniver der. Dette markedet arrangeres i år for 12. gang og har betydelig tilstrømning av folk. I gjennomsnitt besøker mellom 4.000- og 6.000 markedet i løpet av de to dagene og som regel omfatter markedet i overkant av 150 utstillere av diverse kategorier.

Medlemmer av knivlaget som er interessert i å delta har muligheter til å få en plass ute til kr. 100,- pr. bord der de kan selge sine produkter. 

Er du interessert ta kontakt med utstillerkontakt Tore Fevang på telefon 934 83507. 

Sjekk også Vivestad Høstmarkeds hjemmeside på adressen:  www.vivestadhostmarked.no.

Variabelt vært preget knivtreffet på Eidsfoss i pinsen

Kjell Arne Karlsson solgte egenproduserte kniver og kona solgte stauder.

Det årlige knivtreffet i Eidsfoss foregikk i pinsen.  Arrangementet er svært væravhenig, og det variable været preget nok både besøkstall fra publikum og antall utstillere/selgere som fant veien til treffet. Lørdag var  godt besøkt, men søndag var det nokså få til stede. 

De som solgte kniv og knivblader var ganske fornøyd med salget av knivblader, men ifølge selgerne ble det ikke solgt så mange kniver. Stemningen på arrangmenetet var god, og et par lokale musikere bidro godt til det. Det var mange flotte knvier å se, og det som brukte tid på Eidsfoss disse dagene fikk en fin opplevelse. Fra Grenland deltok en gruppe knivmakere som demonstrerte gravering på sølv og produksjon av staskniv. Dette var meget populært hos publikum.

Vel blåst  og stor takk til de som var ansvarlig fra knivlagets side og som står på for at dette årlige arrangmentet har blitt en tradisjon og en god PR-aktivitet for foreningen. Noen flere bilder  fra treffet er å finne på denne hjemmesiden under menyvalget "Bildegalleri".

Medlemsmøte i knivlaget 18. april

Knivlaget har møte på Slottsfjellmuseet tirsdag 18.april kl. 19.00

Denne kvelden blir det i tillegg til knivprat og samvær også et høydepunkt på filmlerretet.

Vi viser filmen «I Tarald og Elias Louens rike». Den handler om de kjente Lindesnes-knivmakerne.

Historien om far og sønn Louen er spennende.  Wikipedia skriver følgende om dem:

Tarald Louen (født 24. oktober 1826 på Lauen i Hægebostad, død 1901) var en norsk knivmaker. Han var opphavet til kniv- og treskurdtradisjonen fra Sør-Audnedal. Han var sannsynligvis ei tid i Telemark før han kom til Sør-Audnedal og slo seg til på gården Odden ved Liansvannet. Løvehodeknivene var typisk for Tarald Louen. En mener at dette kom av at Louen i dansketiden ble stavet Løwen. Tarald Louen ble læremester for sønnen Elias Louen, Nils Torp og Gustav Vigeland. Han skal ha nektet å lære Vigeland mer da han så guttens talent og fryktet han kunne bli en konkurrent. Arbeidene etter Tarald Louen utmerker seg som spesielt fantasifulle.

Fint om du tar med deg en kniv eller to.  Kniven er utgangspunkt for god samtale, praktiske tips og deling av arfaringer rundt bordene.

Kafeen byr som vanlig på kaffe og vafler.  Vel møtt!

 

Medlemsmøte i knivlaget 14. mars kl 1900 på Slottsfjellmuseet

 To av Vestfold Knivlags egne medlemmer står for programmet på møtet denne kvelden.

Boye Langklep og Thor Gulbrandsen har satt som tema på sitt bidrag:  "Sånn lager jeg kniv". De vil fortelle om sine måter å lage kniv på, og forhåpentligvis vil flere av medlemmene også bidra med sin innsikt og sine erfaringer som knivmaker.

Bilbliotekaren vil ta med seg et rikholdig utvalg av bøker fra knivlagets bibliotek som kan lånes av medlemmene.  Medlemmene oppfordres også til å ta med sine egne kniver som innfallsvinkel til en god prat og utveksling av erfaringer.

Tradisjonen tro blir det også anledning til å kjøpe kaffe og vafler.

Styret ønsker vel møtt til et trivelig møte med knivvenner.

Årsmelding 2016

Årsmøte i knivlaget tirsdag 14. februar kl 1900 på Slottsfjellmuseet

Årsmøte i knivlaget tirsdag 14. februar kl 1900 på Slottsfjellmuseet.

Vanlig årsmøtesaker.

Etter årmøtet:  Arkeolog Arne Emil Christensen kåserer over temaet "By-kniven"

Ta gjerne med egenproduserte kniver eller samleobjekter for visning og samtaleemne mellom gode kniv-venner.

Utlodning.  Salg av kaffe og vafler.

Månedens knivbilde: Kniver med filigrandekor og skaft av bjørkeknuter/valbjørk. Sølvbeslag i 925 % sølv og sølvtråd i 999 %. Knivmaker: Kjell Arne Karlsson, Sandefjord.

Offisiell hjemmeside for Vestfold Knivlag.

Nettredaktør: Johan Christian Haugan  Mail:jchri-ha@online.no Mobiltelefon:  402 48115