Årsmelding 2019

MØTEINNKALLING ÅRSMØTE

Møte i knivlaget tirsdag 14. januar

Godt Nytt År til knivlagets medlemmer.

Knivlaget inviterer til møte tirsdag 14.januar kl. 19 på Slottsfjellmuseet i Tønsberg. 

Denne kvelden får vi besøk av representanter fra Jørn Jensen Lærhandel as.

Firmaet har med seg det meste av det knivmakeren trenger til knivproduksjon  for salg. Her er muligheter for en god handel.

Selv om du ikke har behov for å handle noe - så kom likevel for en hyggelig knivprat.

Ta gjerne med deg en kniv eller to.

Salg av kaffe og vafler og utlodning som vanlig.

Vel møtt på januarmøtet.

Møte i knivlaget 12. november kl 1900.

 

Det inviteres til nytt møte i knivlaget tirsdag den 12. november klokken 1900 på Slottsfjellmuseet.

 Program for kvelden:

Vårt medlem Finn Schmidt vil fortelle om sitt knivmakeri.

De av oss som følger med på premielistene vil ha sett hans navn figurere der både titt og ofte.

Ta gjerne med en kniv, den kan være innledningen til en hyggelig samtale.

Utlodning og servering av kaffe og vafler.

Vel møtt!

NB: Møtet skal være i Thoresen-salen på Slottsfjellmuseet. Det betyr at vi må benytte museets hovedinngang evt. sideinngang fra gata og ikke inngangen fra bakgården.

 

 

Medlemsmøte i knivlaget tirsdag 8. oktober 2019

Vi møtes kl 1900 på Slottsfjellmuseet.

Denne kvelden vil Per Kveen fortelle om sitt arbeid og sine erfaringer som knivmaker.

Tradisjonen tro blir det kaffe og vafler å få kjøpt og det blir utlodning.

 

Vel møtt til en hyggelig kveld med knivprat og gjensyn med gamle venner.

8. okt, 2019

Medlemsmøte i knivlaget tirsdag 9. april

 

Vestfold Knivlag har møte tirsdag 9.april kl.19 på Slottsfjellmuseet, Tønsberg.

Temaet denne gangen blir « Kniv og musikk». Reidar Ottesen og Svein Aakerholt har med seg sine instrumenter (nykkelharpe og klarinett) og noen av sine kniver. Kanskje kommer det en felespiller også.

Vi serverer kaffe og vafler (kr. 50). Dertil er det utlodning.

Ta gjerne med deg en av dine egne kniver. Det er fint å ha noe vakkert å se på og ta på.

Vel møtt!

8. - 9. juni foregår "Pinsetreffet" på Stokke Bygdetun, Bokemoa i Stokke.

Knivlaget vil gjenta suksessen fra i fjor og samle folk til et nytt pinsetreff i Bokemoa i Stokke. I år faller dette treffet på datoene 8. og 9.juni.

Alle som samler kniver, lager kniver eller selger knivmateriell er velkommen til å delta.  Alle som  har egenprodusert husflid eller håndverk å selge er velkommen til å delta.

Påmelding eller kontakt  kan skje til Thor Gulbrandsen, tlf. 948 17102 eller på epost: i-gulbr@online.no

Årets første medlemsmøte i knivlaget - 8. januar!

 

Godt nytt år til knivlagets medlemmer !

Allerede tirsdag 8.januar møtes vi på Slottsfjellmuseet i Tønsberg, - som vanlig kl. 19.

Vi får besøk av Jørn Jensen Lærhandel.

Dette er en fin anledning til å få supplert sitt lager av lær, lærfarge, tråd, nåler og annet utstyr som trengs i vår bransje. Det er også verktøy å få bestilt eller kjøpt.

Ta gjerne med en kniv. Den gir utgangspunkt for en god samtale.

Utlodning og kaffe/vafler som vanlig.

Vel møtt !

 

Haakon Livland æresmedlem i Vestfold Knivlag

På årets årmøtet 2018  ble konservator Haakon Livland ved Vestfoldmuseene enstemmig innvotert som knivlagets tredje æresmedlem. Det ble begrunnet med hans omsorg og entusiasme for laget vårt gjennom mange år.

Han har ikke minst sørget for at knivlaget har glimrende møtelokaler sentralt i Vestfold og han ser viktigheten av at et miljø som vårt blir ivaretatt på museet.

På knivlagets møte 13.november 2018 fikk Livland overrakt diplom og noen takkens ord fra Vestfold knivlag.

Vi gratulerer!

PINSETREFFET LØRDAG 19. - OG SØNDAG 20 MAI PÅ STOKKE BYGDETUN

 

Pinsetreffet foregår i år på Stokke bygdetun foregår i pinsen - lørdag 19.-  og søndag 20. mai - begge dager fra kl 1100 - 1700.

Detaljer om program og påmelding kan du lese her

Årsmelding 2017 (1)

Årsmøte i Vestfold Knivlag 13. februar kl 19.00 på Slottsfjellmuseet

 

MØTEINNKALLING

Det innkalles herved til årsmøte i Vestfold Knivlag tirsdag 13.februar 2018 kl. 19 på Slottsfjellmuseet, Tønsberg.

 

Saker til behandling:

1.      Godkjenning av innkalling

2.      Valg av møteleder

3.      Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

4.      Godkjenning av årsmelding for 2017. Se baksida av arket.

5.      Godkjenning av regnskap for 2017. (Legges fram på årsmøtet)

6.      Fastsettelse av kontingent for 2019. Styrets forslag: Uendret (kr. 250).

7.      Valg av styre og øvrige tillitsvalgte:

a.      Leder for ett år

b.      Sekretær for to år

c.       Kasserer for to år

d.      Styremedlem for to år

                    To revisorer for to år

                    Bibliotekar for to år

                  Komite for pinsetreffet i Stokke for ett år

     Valgkomite for ett år

 

Stokke  20.januar 2018.

For styret i

VESTFOLD KNIVLAG

 

Helge Klingberg

Leder

 

PS. Etter årsmøtet vil Gunnar Berg og Boye Langklep vise skjæring av mønster på lærslire.

 

 

Variabelt vært preget knivtreffet på Eidsfoss i pinsen

Kjell Arne Karlsson solgte egenproduserte kniver og kona solgte stauder.

Det årlige knivtreffet i Eidsfoss foregikk i pinsen.  Arrangementet er svært væravhenig, og det variable været preget nok både besøkstall fra publikum og antall utstillere/selgere som fant veien til treffet. Lørdag var  godt besøkt, men søndag var det nokså få til stede. 

De som solgte kniv og knivblader var ganske fornøyd med salget av knivblader, men ifølge selgerne ble det ikke solgt så mange kniver. Stemningen på arrangmenetet var god, og et par lokale musikere bidro godt til det. Det var mange flotte knvier å se, og det som brukte tid på Eidsfoss disse dagene fikk en fin opplevelse. Fra Grenland deltok en gruppe knivmakere som demonstrerte gravering på sølv og produksjon av staskniv. Dette var meget populært hos publikum.

Vel blåst  og stor takk til de som var ansvarlig fra knivlagets side og som står på for at dette årlige arrangmentet har blitt en tradisjon og en god PR-aktivitet for foreningen. Noen flere bilder  fra treffet er å finne på denne hjemmesiden under menyvalget "Bildegalleri".

Medlemsmøte i knivlaget 18. april

Knivlaget har møte på Slottsfjellmuseet tirsdag 18.april kl. 19.00

Denne kvelden blir det i tillegg til knivprat og samvær også et høydepunkt på filmlerretet.

Vi viser filmen «I Tarald og Elias Louens rike». Den handler om de kjente Lindesnes-knivmakerne.

Historien om far og sønn Louen er spennende.  Wikipedia skriver følgende om dem:

Tarald Louen (født 24. oktober 1826 på Lauen i Hægebostad, død 1901) var en norsk knivmaker. Han var opphavet til kniv- og treskurdtradisjonen fra Sør-Audnedal. Han var sannsynligvis ei tid i Telemark før han kom til Sør-Audnedal og slo seg til på gården Odden ved Liansvannet. Løvehodeknivene var typisk for Tarald Louen. En mener at dette kom av at Louen i dansketiden ble stavet Løwen. Tarald Louen ble læremester for sønnen Elias Louen, Nils Torp og Gustav Vigeland. Han skal ha nektet å lære Vigeland mer da han så guttens talent og fryktet han kunne bli en konkurrent. Arbeidene etter Tarald Louen utmerker seg som spesielt fantasifulle.

Fint om du tar med deg en kniv eller to.  Kniven er utgangspunkt for god samtale, praktiske tips og deling av arfaringer rundt bordene.

Kafeen byr som vanlig på kaffe og vafler.  Vel møtt!

 

Månedens knivbilde: Kniver med filigrandekor og skaft av bjørkeknuter/valbjørk. Sølvbeslag i 925 % sølv og sølvtråd i 999 %. Knivmaker: Kjell Arne Karlsson, Sandefjord.

Offisiell hjemmeside for Vestfold Knivlag.

Nettredaktør: Johan Christian Haugan  Mail:jchri-ha@online.no Mobiltelefon:  402 48115